Logo-banner

Blåskjell som det neste oppdrettseventyret - hvilken forskning trengs?

Time: 2017.03.14 10:00 - 14:00
Location: Stort Auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55, Bergen

Norske myndigheter planlegger for mangedobling av marin oppdrett samtidig som det er store uløste problemer rundt lakseindustriens bærekraft og miljøkonsekvenser. I et globalt perspektiv må havet bidra mer til matproduksjon. Det kan best  oppnås ved å bruke ressurser på lavere trofisk nivå. Blåskjell er en oppdrettsorganisme med opplagte fordeler og et eksisterende marked.

Hensikten med workshopen er å få forsknings- og industriaktører til å møtes for idémyldring om hvilken forskning som trengs for at blåskjelloppdrett kan bli en økonomisk og økologisk bærekraftig industri i Norge. Hvem har kompetanse og interesse? Hvilke problemer kan dagens vitenskap antyde løsninger på? Hvordan kan denne kunnskapen overføres eller tas i bruk? Hvilke problemer trenger en større forskningsinnsats? Hvilke miljøer har interesse av å samarbeide? Hvordan kan vi få stimulert til nødvendig forskning gjennom felles søknader til forskningsråd og andre finansieringskilder?

 

Arbeidsmøtet er gratis og åpent for alle interesserte. Presentasjoner og diskusjoner blir på norsk. Påmelding og spørsmål: Christian Jørgensen, UiB, helst innen torsdag 10/3 pga. lunsjbestilling.  

 

Revidert program