Logo-banner
Published 02.03.2017 - Updated 09.03.2017

Blåskjell som det neste oppdrettseventyret - hvilken forskning trengs?

Norske myndigheter planlegger for mangedobling av marin oppdrett samtidig som det er store uløste problemer rundt lakseindustriens bærekraft og miljøkonsekvenser. I et globalt perspektiv må havet bidra mer til matproduksjon. Det kan best  oppnås ved å bruke ressurser på lavere trofisk nivå. Blåskjell er en oppdrettsorganisme med opplagte fordeler og et eksisterende marked.

Read more
Published 26.01.2017 - Updated 06.02.2017

Workshop on trait-based approaches to ocean life

We are pleased to announce the third Workshop on trait-based approaches to ocean life, taking place from lunch Sunday 20th to lunch Wednesday 23rd of August 2017. This event is on the verge to become tradition, and it is the essential place to be updated on state-of-the-art in this field. The registration is now opened.

Read more
Published 17.12.2016 - Updated 17.12.2016

Higher temperature can have critical effects on reproduction

Alba Serrat Llinàs has visited Bergen for three weeks, granted by the Annenberg Foundation. Her motivation was to enhance her knowledge on approaches to fecundity estimation. Among other factors, she is studying how higher temperature can have critical effects on reproduction.

Read more
Published 17.12.2016 - Updated 17.12.2016

T. Frede Thingstad becomes Professor Emeritus

In connection with T. Frede Thingstad becoming Professor Emeritus at the University of Bergen from 2017, a seminar was held at the University of Bergen and Hjort Centre for Marine Ecosystem Dynamics on December 2nd to bring Frede’s work into an international perspective and celebrate his professional and collegial achievements.

Read more